Tradycyjne budownictwo ludowe i ciesielka Beskidu Niskiego

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”.

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” zapraszamy wszystkich chętnych w formie wolontariuszy do udziału w naszym zadaniu pn. „Tradycyjne budownictwo ludowe i ciesielka Beskidu Niskiego”. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa.

Podczas szkoleń i warsztatów przybliżymy wolontariuszom oraz uczestnikom zagadnienia związane z tradycyjnym budownictwem Beskidu Niskiego. Wyposażymy każdego w umiejętności pozyskiwania informacji na rzecz projektu oraz zapewnimy wsparcie merytoryczne i ubezpieczenie.

Cały projekt ma głównie na celu zachowanie tego, co znika i stworzenie bazy dla wykorzystania we współczesnej architekturze dawnych dobrych wzorców zgodnych z przestrzenią Beskidu Niskiego.

ZAPRASZAMY do wspólnej pracy!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na nasze pierwsze szkolenie dla wolontariuszy. W następnym tygodniu spotkamy się, by przybliżyć każdemu chętnemu zagadnienia związane z tradycyjnym budownictwem Beskidu Niskiego. Ponadto omówimy ważne dla projektu kwestie zdjęć i kwerendy materiałów archiwalnych. Wykład prowadzony będzie w Majsterni Karpat w Sękowej 12. W trakcie spotkania przewidziany poczęstunek dla uczestników.

Do zobaczenia!


Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 27