„Realizacja warsztatów prozdrowotnych dla uchodźców z Ukrainy w powiecie gorlickim”

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie otrzymało wsparcie i realizuje zadania w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM
Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Baker St 221b, London
555-37-50
mail@yoursite.com
skype_id

Contact form

Your name *
Your email *
Topic
Your message *

Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 27