Centrum Turystyki Zielonej – Zielona Kuchnia

Nasze Stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu uzyskanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za pośrednictwem i przy dużej współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” realizuje projekt pn. „Centrum Turystyki Zielonej – Zielona Kuchnia”.

Celem projektu jest wzmocnienie gorlickiego produktu turystycznego poprzez kultywowanie, prezentowanie i promocję lokalnego dziedzictwa Pogórzan i Łemków, w szczególności ich tradycji ziołowej i kulinarnej. W ramach niniejszego projektu zamierzamy zorganizować Zieloną Kuchnię – infrastrukturę dla realizacji zajęć kulturowych, skierowanych głównie do turystów. Kuchnia, jak w tradycji bywało to nie tylko miejsce przygotowywania potraw, ale najważniejsze miejsce w domu, gdzie toczyło się praktycznie całe życie. Dlatego też Zielona Kuchnia to mobilna instalacja plenerowa, pozwalająca na realizację spotkań kulturowych, w tym nawiązujących do lokalnych tradycji ludowych, dziedzictwa kulinarnego, ziołowego. Instalacja będzie przygotowana również do niewielkiego koncertowania. Zielona Kuchnia to mobilna instalacja, która będzie mogła być przewożona, dzięki czemu będzie mogła promować lokalne dziedzictwo kulinarne i ziołowe w wielu miejscach ziemi gorlickiej, a także poza jej granicami, w szczególności zaś przy Majsterni Karpat w Sękowej 12.  


Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 27