Beskidzka Majsternia Ziół

Celem projektu jest promocja małopolskich ziół, jako istotnego potencjału turystycznego regionu.