Doświadczanie Beskidu Niskiego

Projekt pn.: „Doświadczanie Beskidu Niskiego” współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Małopolska Gościnna – V edycja”

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę nasze Stowarzyszenie włączyło się w pomoc na rzecz uchodźców. Widzimy, że większość osób z Ukrainy, które z nami się spotkało i spotyka, nic nie wie o miejscu, gdzie żyją już od pół roku. Wynikać to może w głównej mierze z sytuacji finansowej i mentalnej, ale także z faktu, iż myślami są oni nieustannie na Ukrainie, co dodatkowo utrudnia całą sytuację.

W związku z tym zrodził się projekt, który ma na celu integrację mieszkańców Małopolski oraz obywateli Ukrainy, których los rzucił na Ziemię Gorlicką. W ramach zadania planujemy zorganizować 5 wycieczek po Beskidzie Niskim. Obu grupom chcemy poprzez pokazanie Beskidu Niskiego przybliżyć również jego ofertę turystyczną. Dlatego też nasze spotkania będą łączyć w sobie turystykę aktywną z aspektami kultury, przyrody, folkloru, architektury i religijności terenu Beskidu Niskiego.

Ufamy, że tego typu działania są dobrym krokiem, by pokazać naszym gościom ze wschodu Beskid Niski jako miejsce, które jest zawsze otwarte dla turystów i innych grup, jest pełne tajemnic i piękna. Kto wie może za kilka miesięcy lub lat nasi ukraińscy uczestnicy będą przyjeżdżać do Małopolski, jako czynni turyści, którzy spędzili tu najtrudniejsze dni swojego życia w otoczeniu ludzi, którzy ich przyjęli i Beskidu Niskiego, który stał się na chwilę ich domem.

Na pierwszą wycieczkę „Śladami architektury drewnianej i dwóch religii Beskidu Niskiego” zapraszamy 15 października 2022r.

W programie m.in. zwiedzanie świątyń wpisanych na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO w Kwiatoniu i Owczarach oraz drewnianego kościoła w Sękowej. Na trasie zatrzymamy się również w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu oraz zwiedzimy Sądecki Park Etnograficzny. W ramach wyjazdu przewidziany jest poczęstunek.

Ze względu na kilkugodzinny charakter spotkania bardzo prosimy o odpowiedni strój i obuwie stosowne do pogody. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 501405171 oraz pisząc e-maila: civitaskontakt@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Проект під назвою: «Відчути Низькі Бескиди» співфінансований Малопольським воєводством у рамках 5-го тендерного конкурсу під назвою „Małopolska Gościnna” 2022

Від початку вторгнення Росії в Україну наша Асоціація долучилася до допомоги біженцям. Ми бачимо, що більшість людей з України, які зустрічали і зустрічають нас, нічого не знають про місце, де вони живуть півроку. Це може бути пов’язано здебільшого з фінансовою та психічною ситуацією, а також з тим, що вони думками постійно перебувають в Україні, що додатково ускладнює всю ситуацію.

Тому в рамках завдання ми плануємо організувати 5 екскурсій Низькими Бескидами для мешканців Малопольщі та для громадян України, яких доля закинула на Горлицький край. Ми хочемо показати учacникам Низькі Бескиди тa приближити його туристичну пропозицію. Тому наші зустрічі поєднуватимуть активний туризм з аспектами культури, природи, фольклору, архітектури та релігійності Низького Бескиду.

Ми вважаємо, що такі заходи є хорошим кроком, щоб показати нашим гостям зі сходу Низькі Бескиди як місце, яке завжди відкрите для туристів та інших груп, сповнене таємниць і краси. Хто знає, можливо, за кілька місяців чи років наші українські учасники приїдуть до Малопольщі як активні туристи, які провели тут найважчі дні свого життя, в оточенні людей, які їх прийняли, та Низьких Бескидів, які на мить стали для них домом.


Запрошуємо 15 жовтня 2022 року на першу екскурсію «Стежками дерев’яної архітектури та двох віросповідань Низьких Бескидів».

У програмi: відвідування храмів включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Квятоні та Овчарах a тaкож дерев’яногo кocтелa в Сенковій. По дорозі ми зупинимося тeж в Галицькому містечку в Новoму Сончi тa відвідаємо Сондецький етнографічний парк. У рамках поїздки передбачено cкромний пoчастунoк.

У зв’язку з характером зустрічі, якa триватимe кілька годин, просимо бути одягненими у відповідний погоді одяг та взуття. Про будь-які зміни ми будемо повідомляти вас регулярно.
Реєстрацію та додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
501 405 171 та написавши на e-mail: civitaskontakt@gmail.com
Ласкаво просимо!

Harmonogram kolejnych wycieczek:

20.10.2022 r. – Wyśpiewać Beskid Niski – wycieczka po miejscach osobistości związanych z Beskidem Niskim oraz powiązanych kulturowo z pieśnią i literaturą Ukrainy.

22.10.2022 r. – Przyroda Beskidu Niskiego – wycieczka krajoznawcza.

31.10.2022 r. – Życie mieszkańców Beskidu Niskiego – Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku (prezentacja kultury pogórzańskiej), Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” (życie we dworze, dawna siedziba Gładyszów), Zagroda Maziarska w Łosiu (prezentacja kultury łemkowskiej).

19.11.2022 r. – Rzemiosło i rękodzieło Beskidu Niskiego – wycieczka krajoznawcza oraz spotkanie z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami.

Розклад наступних поїздок:

20 жовтня 2022 - Bиспівай Низькi Бескиди - тур місцями особистостей, пов'язаних з Низьким Бескидом та культурою України.

22 жовтня 2022 - Природа Низьких Бескидів - оглядова поїздка.

31 жовтня 2022 - Життя жителів Низьких Бескидів - Скансен Погужанськогo села ім. проф. Romana Reinfussa в Шимбарку (презентація Погужанської культури), Конференц-виставковий центр «Замок у Шимбарку» (життя в садибі, колишній резиденції роду Гладишів), Загрода Мазярська в Лосі (презентація лемківської культури).

19 листопада 2022 - Промисли Низького Бескиду - оглядова поїздка та зустріч з місцевими художниками та майстрами.


Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 27