Szkoła liderów – siła wolontariatu

Projekt pn.: „Przygotowanie wolontariuszy z Polski i Ukrainy do realizacji idei bezpiecznego dziecięcego świata” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2022 – „Pomocne Małopolskie-Siła Wolontariatu!”

Projekt ma za zadanie przygotować grupę wolontariuszy do pracy z przebywającymi na terenie powiatu gorlickiego dziećmi z objętej wojną Ukrainy, które w znacznej mierze są w silnym stresie nie tylko w związku z tym, co przeżyły, ale też samym procesem adaptacyjnym i zmianą dotychczasowej dobrze znanej im przestrzeni życia. Uważamy bowiem, że problem adaptacyjny dzieci jest kluczowym problemem występującym w środowisku uchodźców. Pojawia się on zarówno w samej społeczności ukraińskiej, jak i w kontaktach dzieci z Ukrainy z ich rówieśnikami z Polski. Ważne jest, aby od samego początku dzieci miały właściwą opiekę, doświadczały akceptacji i zrozumienia. Nasze Stowarzyszenie we współpracy z ekspertami polskimi i ukraińskimi chce wyszkolić grupę wolontariuszy, którzy będą przygotowani do niesienia pomocy i wspierania dzieci uchodźców. Chcemy wyposażyć wolontariusza w podstawowe narzędzia porozumiewania się zarówno werbalnego jak i kulturowego, a także nauczyć go zrozumienia problemu oraz wskazać metody i kierunki działań. Podczas naszych spotkań poruszane będą zagadnienia kultury, zwyczajów i obyczajów, języka, potrzeby dzieci i aspekty psychologiczne. Warsztaty prowadzone będą pod kierownictwem wykwalifikowanego psychologa.

Wkrótce zamieścimy szczegóły warsztatów, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

Osoby ze szczególnymi potrzebami prosimy o wcześniejszy kontakt, aby zapewnić i zrealizować pełną dostępność do projektu.

Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 501405171 oraz pisząc e-maila: civitaskontakt@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Проект під назвою: «Підготовка волонтерів з Польщі та України для втілення ідеї всесвітньої безпеки дітей» в рамках відкритого конкурсу, що пропонує реалізацію громадських завдань Малопольського воєводства щодо популяризації та організації волонтерства у 2022 році – «Корисне Малопольське – сила волонтерства!»

Метою проекту є підготовка групи волонтерів для роботи з дітьми з постраждалої від війни України, які проживають у Горлицькому повіті, які значною мірою перебувають у стані сильного стресу не лише через пережите, а й сам процес адаптації та зміни. Ми вважаємо, що проблема адаптації дітей є ключовою проблемою в середовищі біженців. Це проявляється як у самій українській громаді, так і в контактах українських дітей із їхніми однолітками з Польщі. Важливо, щоб за дітьми належним чином доглядали, приймали та розуміли з самого початку. Наша Асоціація у співпраці з польськими та українськими експертами хоче підготувати групу волонтерів, які будуть готові допомагати та підтримувати дітей-біженців. Ми хочемо озброїти волонтера основними інструментами спілкування, як вербальним, так і культурним, а також навчити його розуміти проблему та вказати методи та напрямки діяльності. Під час наших зустрічей обговорюватимуться питання культури, звичаїв та мови, потреби дітей i психологічні аспекти. Майстер-класи будуть проходити під наглядом кваліфікованого психолога.

Незабаром ми опублікуємо подробиці майстер-класів, на які запрошуємо сьогодні!
Реєстрацію та додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 501 405 171 та написавши на e-mail: civitaskontakt@gmail.com

Ласкаво просимо!

Zaczynamy już 11 listopada, następne spotkania w każdą sobotę od godz. 9 do 17. Cykl wykładów m.in. z cudowną p. Oksaną Pawliw z Ukrainy, czynną psychoterapeutką, która od początku agresji włącza się w pomoc uchodźcom. Na zajęciach poruszane będą m.in. takie jak potrzeby dzieci, aspekty psychologiczne działań w środowisku uchodźczym, dziecko w placówce szkolnej lub opiekuńczej.

Стартуємо 11 листопада, наступні зустрічі щосуботи з 9:00 дo 17:00. Серія лекцій з чудовою пані Оксаною Павлiв з України, діючим психотерапевтом, яка від початку агресії займається допомогою біженцям. Уроки охоплюватимуть: потреби дітей, психологічні аспекти діяльності в середовищі біженців, дитина в школі чи закладі опіки.

Harmonogram spotkań w ramach realizowanego projektu:

11 listopada 2022 r.

godz. 9-12 – wykład

godz. 12-13 – poczęstunek

godz. 13-16 – wykład

godz. 16-17 – poczęstunek

19 listopada 2022 r.

godz. 8-12.30 – wykład

godz. 12.30-13.30 – poczęstunek

26 listopada 2022 r.

godz. 9-12 – wykład

godz. 12-13 – poczęstunek

godz. 13-16 – wykład

godz. 16-17 – poczęstunek

3 grudnia 2022 r.

godz. 9-10.30 – wykład

godz. 10.30-11.30 – poczęstunek

godz. 11.30-15.30 – zajęcia przygotowawcze

godz. 15.30-16.30 – poczęstunek

3 grudnia odbyło się już ostatnie spotkanie przygotowawcze przed wyruszeniem naszych wolontariuszy w teren wraz z edukatorami. Kolejne zajęcia będą ustalane już indywidualnie.

Розклад зустрічей в рамках проекту:

11 листопада 2022 р

гoд.9-12 - лекція

гoд.12-13 - частування

гoд.13-16 - лекція

гoд.16-17 - частування

19 листопада 2022 р

гoд.8-12.30 - лекція

гoд.12.30-13.30 - частування

26 листопада 2022 р

гoд.9-12 - лекція

гoд.12-13 - частування

гoд.13-16 - лекція

гoд.16-17 - частування

3 грудня 2022 р

гoд.9-10.30 - лекція

гoд.10.30-11.30 - частування

гoд.11.30-15.30 - підготовчі заняття

гoд.15.30-16.30 - частування
3 грудня відбулася наша остання підготовча зустріч перед тим, як наші волонтери разом з опікунами вирушaть в дaлi. Подальші зустрічі будуть організовані індивідуально.


Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 27