O NAS

Naszą przygodę rozpoczęliśmy w lipcu 2018 roku. Jako główne miejsce działania wybraliśmy Beskid Niski, ten zielony, o niewysokich szczytach, porośniętych bujną roślinnością, będący rajem dla prawdziwych turystów i odwracający się od tych, którzy naruszają jego i nasz spokój. To przepiękne miejsce, co krok ukazujące swoje tajemnice, sprawia, że potrafimy zadumać się nad sobą i zobaczyć ludzi, którzy są blisko nas. Dlatego też, nie powinno dziwić, że naszą misją stało się dobro człowieka, jego edukacja i zdrowie, a szczególnie przestrzeń Beskidu Niskiego, którą chcemy zachować nienaruszoną dla przyszłych pokoleń.  

W 2020 roku, po małej reorganizacji, dołączyły do nas nowe osoby, dzięki którym kraina Łemków, ich kultura i dziedzictwo zaczęły odkrywać dla nas nowe karty wiedzy i przyjaźni. Stąd też śmielej szukamy sposobów na twórcze wykorzystanie Beskidu Niskiego, zachowując jednocześnie szacunek do tego terenu i jego mieszkańców. Chcemy, aby działania Stowarzyszenia sprzyjały rozwojowi bardziej świadomej, szeroko rozumianej społeczności Beskidu Niskiego.  

Dlatego też, my ludzie z Polski i ze Słowacji, i my Łemkowie stworzyliśmy naszą mikrospołeczność Stowarzyszenia Civitas Nostra, by działać na rzecz Beskidu Niskiego oraz jego mieszkańców. Należy mieć jednak świadomość, specyfiki tego terenu, który został zbudowany przez jego rdzenną ludność – Łemków. To jest ich dom, a dawna społeczność łemkowska, wcale stąd nie zniknęła. Stanowi współcześnie znaczącą mniejszość, wspaniałą pod względem kulturowym i kapitalną we współpracy. 

Stąd też aktywnie wspieramy zmiany jakie dokonują się w Beskidzie Niskim i cieszymy się z inwestycji wzmacniających turystykę oraz rozwój społeczny i gospodarczy, jednak zawsze będziemy stać na straży dziedzictwa i tradycji tej ziemi i przyrody, która jest nie tylko częścią lokalnego produktu turystycznego, ale bogactwem na skalę międzynarodową.