Przygotowanie budynku w Sękowej do prowadzenia funkcji pobytowej oraz działań społecznych i edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy

Stowarzyszenie realizuje działania w ramach projektu grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE UROPEJSKIE DLA UKRAINY. WSPARCIE GRANTOWE EFRR DLA NGO I JST – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA”
W RAMACH 14 OSI PRIORYTETOWEJ REACT-EU DLA ZDROWIA I GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”


Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 27