Centrum Turystyki Zielonej

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia na najbliższe lata jest stworzenie Centrum Turystyki Zielonej, jako wsparcie turystyki zrównoważonej na naszym terenie. Ma ono być nieco innym spojrzeniem na zwiedzanie w obszarach chronionych i cennych przyrodniczo, starać się budować więź turysty z przyrodą. Stąd też chcemy dać zwiedzającym wiedzę i uczulić ich na bogactwo zielonego Beskidu Niskiego, by mogli korzystać z niego dla swojego zdrowia. Obecnie organizowane przez nas warsztaty kładą nacisk na edukację ziołową, lecz w niedalekiej przyszłości stworzymy kompleksowy projekt odbudowy zdrowia i kondycji naszych gości w ramach Centrum Turystyki Zielonej.