Dziedzictwo Beskidu Niskiego wczoraj a dziś (old)

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA

DZIEDZICTWO BESKIDU NISKIEGO WCZORAJ A DZIŚ

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w naszym zadaniu pn. „Dziedzictwo Beskidu Niskiego wczoraj a dziś”. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Poprzez realizowane zadanie chcemy zaktywizować mieszkańców Beskidu Niskiego oraz turystów w działania mające na celu identyfikację i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Beskidu Niskiego. Chętni do udziału w projekcie w formie wolontariuszy poproszeni zostaną o wykonanie zdjęć obiektów (budynki, świątynie, kapliczki itp.) oraz w miarę swoich możliwości przeprowadzenie rozmów z rdzennymi mieszkańcami Beskidu Niskiego, dzięki którym mogą uzyskać informacje poszerzające wiedzę na temat dziedzictwa materialnego i niematerialnego Beskidu Niskiego.

W związku z tym w ramach zadania pn. „Dziedzictwo Beskidu Niskiego wczoraj a dziś” łączymy słowo, to które używane było od wieków na tym terenie, z dziedzictwem materialnym i tworzymy publikację – Ilustrowany Słownik Tematyczny Języka, Kultury i Tradycji Łemków, która winna być przyczynkiem do zachowania dziedzictwa Beskidu Niskiego dla przyszłych pokoleń.

Publikacja – Ilustrowany Słownik Tematyczny Języka, Kultury i Tradycji Łemków – będzie skonstruowana w formie merytorycznej i edytorskiej, w ten sposób, by elementom dziedzictwa materialnego, w tym obiektom budowlanym i ich częściom, przyporządkować ich historyczne nazwy. Przewiduje się opracowanie min. 150 haseł. Każde zawierać będzie opis, przykład zastosowania lub wykorzystania oraz ilustracje w formie grafiki albo zdjęć.

Wkrótce zamieścimy szczegóły warsztatów kulturowych, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy!