Projekt BCE

Projekt pn.: „Beskidzkie Centrum Ekoturystyki” współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach II edycji konkursu ofertowego pn. „Małopolska Gościnna” 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja – Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu

Zadanie będzie realizowane w budynku dawnej plebanii przy kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, w miejscowości Sękowa, w powiecie gorlickim. Drewniana świątynia jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych, nie tylko w Polsce, kościołów na Szlaku Architektury Drewnianej. Jest przy tym wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Dobra współpraca Stowarzyszenia Civitas Nostra z Gminą Sękowa oraz sękowską parafią, doprowadziły do podjęcia decyzji o zaproszeniu naszego stowarzyszenia do zaopiekowania się zabytkową plebanią, która stoi obok kościoła i podjęcia w niej działań w zakresie promocji turystycznej Ziemi Gorlickiej, w szczególności Beskidu Niskiego. Miejsce to jest jakby naturalnie stworzone do działań na rzecz promocji kultury i turystyki. Kościół Filipa i Jakuba przyciąga bowiem tłumy turystów i jest punktem, do którego dociera wiele zagranicznych wycieczek.

W ramach projektu planuje się przygotować i wyposażyć wybrane pomieszczenia na Beskidzkie Centrum Ekoturystyki, które będzie służyć promocji i organizacji ekoturystki w Beskidzie Niskim, w tym działaniom prezentującym dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, kulinarne, a także spotkaniom, warsztatom i prowadzeniu zielonej kuchni. Ponadto, planuje się wykonanie niezbędnych działań dla dostosowania budynku, w którym funkcjonować będzie Beskidzkie Centrum Ekoturystyki do zapisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie spotkanie inauguracyjne w grudniu 2022 w ramach cyklu „Soboty w Sękowej”. Będzie to połączenie imprezy o charakterze kulturalnym ze smakowaniem Beskidu Niskiego, na które już teraz serdecznie zapraszamy.


Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /home/platne/serwer92834/public_html/civitasnostra_pl/wp-content/themes/greentea/sidebar.php on line 27